Vinterarbete

Lite snö stoppar oss inte. Så länge det är isfritt håller vi en eller två pråmar igång. Pråmen Remo på väg till Elgö.

Rosa Remo på väg

Rosa Remo på väg