Vi får stock

Leverans av blocksågat virke till stenkistetillverkning. En full timmerbil med längderna 12 och 15 m. För övrigt full aktivitet i vår hemmahamn. Flytbrygga / träbetongbrygga till Gällnö under tillverkning. Virke till däckning av stenkista / brygga på Blidö på plats inför nästa vecka. Pråmen Robert lastas för arbete på Djurö senare på dagen. Den stora vita båten har dock inget med oss att göra.

Leverans av stockar

Leverans av stockar