Vi är en seriös entreprenör

Vi är en seriös entreprenör som tar projekt och kommunikation på största allvar. Här står vi till exempel och pratar med NCC om vilken som är deras favoritfärg på kläder. Det visade sig vara skrikgul som lustigt nog är vår också. Men när vi kom in på läsksorter gick det isär. Som vanligt. Vår firmafavoritläsk är nämligen Trocadero. Det är vi nästan ensamma om. Men vi hanterar dessa avvikelser professionellt. är underentreprenör åt NCC när Tollares bryggor byggs.

Vi är en seriös entreprenör som tar projekt och kommunikation på största allvar. Här står vi till exempel och pratar med NCC om vilken som är deras favoritfärg på kläder. Det visade sig vara skrikgul som lustigt nog är vår också. Men när vi kom in på läsksorter gick det isär. Som vanligt. Vår firmafavoritläsk är nämligen Trocadero. Det är vi nästan ensamma om. Men vi hanterar dessa avvikelser professionellt. #absjoliv är underentreprenör åt NCC när Tollares bryggor byggs.