Två pråmar på ett bryggbygge

Robert och Remo sätter betongringsfundament tillsammans. Pråmar, hydraulkran och grävmaskin i orkestern.

Betongringsbrygga under konstruktion

Betongringsbrygga under konstruktion