Träbetongbryggor

En så kallad träbetongbrygga är en flytbrygga med trästomme som vilar på betongflytkroppar. Detta är en bra och kostnadseffektiv bryggkonstruktion som lämpar sig för skyddade lägen. Träbetongbryggan är självklart en året-runt-brygga och är den vanligaste bryggtypen i stora marinor, t ex Bullandö eller Svinninge Marina.

Bryggan byggs ihop ”sömlöst”, i steg om ca 4 m, till den längd som önskas. Den kortaste varianten byggs på 2 st betongflytkroppar och är 8-9 m. Därefter 12 m (3 flytkroppar), 16 m (4 flytkroppar), 20 m (5 flytkroppar) osv. Bredden är normalt ca 2.4 m eller 3 m men bryggan kan också byggas 5 m bred (eller ännu bredare) för speciella ändamål. Bryggdäckets höjd över vattnet är ca 50 cm.

Betongflytkropparna vi använder är 230 x 200 x 75 cm alternativt 290 x 200 x 75 cm. Dessa förbinds med längsgående stolpar i dimensionen 150 x 150 mm. Reglarna däckas tvärs längsriktningen med tryckimpregnerad furutrall 34 x 145 mm. Även bryggans sidor (även kortsidorna) däckas med 2 ”varv” trall i dimensionen 28 x 120 mm. Alla hörn är gerade.

En träbetongbrygga väger ca 400-450 kg/m och förankras normalt med 16 mm varmgalvad kätting (alternativt Seaflex). Förutom landkoppel behövs 2 st ankare var 8-12 m. Dessa bör väga ca 1-1.5 ton/st beroende på läget.

Kontakta oss för en diskussion och offert för din brygga. Ange fastighetens läge, gärna med enirolänk, samt bifoga några bilder från platsen om du har. Skriv ner era tankar kring behovet och storleken. Ange även ungefärligt djup utanför den tänkta bryggan. Självklart kommer vi gärna och besöker er på plats. Men oftast, speciellt i högsäsong, kommer ni snabbare framåt om vi kan inleda diskussionen via telefon och e-post.