Strandförstärkningar

Väder, vind och svallvågor förändrar kontinuerligt våra stränder. Detta kan innebära stora problem för vissa fastigheter. Vi hjälper dig att motverka eller stoppa naturens krafter genom olika typer av erosionsskydd, strandförstärkningar, spontningar eller stödmurar. Och även om inte erosionen är ett problem så kan dessa åtgärder bidra till en mer tilltalande och användbar strandlinje.

Det enkla alternativet för att stoppa stranderosion är att lägga en vall med sprängsten, skärv eller natursten. Antingen i strandlinjen som direkt skydd för de finare strandmaterialen, alternativt som en vågbrytande pir utanför. Stenarna dämpar effektivt vågsvallen till skillnad mot en slät mur/kaj som snarare bara reflekterar vågorna med oförminskad styrka. En stenvall i strandlinjen skapar förutsättningar att fylla ut/höja marknivån innanför vallen och göra landytan mer användbar.

Det andra alternativet är att sponta/bygga en palissad av telefonstolp, fyrkantsstolp, plast- eller stålspont i strandlinjen. Grundförutsättningen är att det finns tillräckligt med jordmån i mjuk botten. Detta alternativ gör det också möjligt att höja marknivån innanför. Till exempel genom att muddra utanför. En palissad av telefonstolp utgör dessutom bra fundamentering för ett bryggdäck längs stranden.

Det tredje alternativet är att mura/gjuta/bygga en stödmur av natursten, betong, betongelement eller stenfyllda gabioner.

Kontakta oss för en diskussion och offert för din strandlinje. Ange fastighetens läge, gärna med enirolänk. Bifoga några bilder från platsen om du har.