Sjötransport husbyggnation

Pråmen Robert med fullt lass. Albin kvar i hamn för reparation. Katterjåkk får knuffa lite som omväxling. När det gäller sjötransport till husbyggen är det priseffektivast att fylla en hel pråm, även om vi också kan leverera flera lass med mindre båtar.

Katterjåkk får knuffa

Katterjåkk får knuffa