Sjökabel & Sjöledningar

Sjöliv utför utläggning av sjökabel och sjöledningar. Arbetsfartyget Kvikkjokk är fullt utrustat för effektiv utläggning av sjökabel, såväl starkström som tele och fiber. För längre kabelsträckor / tyngre kabelvikter använder vi någon av våra pråmar. Vi kan hjälpa till med alla delar av entreprenaden, såsom landtagning, viktning, avdykning, skarvning och lägesrapportering till Sjöfartsverket. Och självklart kan vi ta hand om kabelns fortsatta förläggning på land med någon av våra grävmaskiner. Vår ”kabelskeppare” Stig Nyholm har över 30 års erfarenhet av sjökabelutläggning varav 15 år med Kvikkjokk.

Vi lägger även ut sjöledningar för vatten och avlopp. Arbetsmetoden skiljer sig delvis från sjökabelutläggning men även här kan det handla om landtagning, viktning, avdykning, skarvning och lägesrapportering.

Kontakta oss för diskussion och offert.