SF Betongponton till Timrarö

Leverans av betongponton från SF Pontona till Timrarö. Check.

Blandade små y-bommar, dykning, balansering, mellanlandgång. Check.

Hamnen Timrarö

Hamnen Timrarö


Mellanlandgång och skarvkoppel till gamla pontonen

Mellanlandgång och skarvkoppel till gamla pontonen


Y-bommar Timrarö

Y-bommar Timrarö