Sandstränder

Vi anlägger och fyller på sandstränder. Våra grundgående pråmar är optimala för att komma nära stranden och lägga sanden direkt på plats. Vi kan lossa med hydraulkran (15 meters utskjut), grävmaskin med förlängd sticka eller om så krävs med en minilastare via ramperna. Pråmarna lastar upp till 50 ton sand vilket motsvarar ca 100 kvm om man lägger ett 30 cm tjockt lager. Även andra material kan samlastas vid behov. Till exempel makadam, vägkross eller anläggningsjord till gräsmattan,

Om stranden behöver rensas från vass, planeras om eller jämnas till innan sanden läggs, kan vi göra detta med mindre grävmaskin som rullar iland först. Och när det gäller frågan om markduk så finns det både fördelar och nackdelar med detta. Mjuk dy och vass kräver ibland markduk för att resultatet ska bli bra. Nackdelen är dock att markduken kan spolas fram när vågorna fördelar om sanden. Då får man lägga på mer sand. Vårt råd är undvika markduk om man kan. Hellre att det underliggande materialet blottas än att markduken syns. Men du bestämmer själv. Vi lägger markduk i ca 25% av fallen.

Kontakta oss för en diskussion och offert för din sandstrand. Ange strandens totala yta och fastighetens läge, gärna med enirolänk. Bifoga några bilder från platsen om du har. Ange även det ungefärliga djupet 10 m respektive 25 m utanför stranden.