Pålning med kran

Så här pålar vi telefonstolp med Robert och hydraulkran. Pålriggen är specialtillverkad enligt våra önskemål. Utanför pålarna placerar vi en stenkista i det här fallet. Även själva stenkistan pålas på samma sätt. Men då med fyrkantsstolp som passar i förtillverkade fack i kistan.

Pålning av brygga med hydraulkran

Pålning av brygga med hydraulkran