OrganoWood

Vi kan även bygga din brygga med OrganoWood istället för med tryckimpregnerat virke. OrganoWood är den nya generationens miljövänliga träskydd. Via en svenskutvecklad modifieringsprocess tillförs trä både ett effektivt rötskydd och flamskydd. Till skillnad mot traditionellt rötskyddsbehandlat virke innehåller OrganoWood inga tungmetaller eller biocider som inte kan tas om hand av det naturliga kretsloppet. Istället för att döda svamparna och mikroorganismerna skapar OrganoWood en fysisk barriär som hindrar svamparna från att äta virket.

Läs mer om OrganoWood.