Stenkista till båtmässan Allt för Sjön 2018. Före.

Mycket snack och lite verkstad

Mycket snack och lite verkstad. Men bara i en vecka. Besök oss i monter A12:10. Du får välja samtalsämne. Fritt. #absjoliv @alltforsjon #alltförsjön #ställaut #ställain #ställafram #ställabort

Stenkista till båtmässan Allt för Sjön 2018. Före.

Stenkista till båtmässan Allt för Sjön 2018. Före.

 

Stenkista till båtmässan Allt för Sjön 2018. Efter.

Stenkista till båtmässan Allt för Sjön 2018. Efter.