Max två per kund och

Max två per kund och dag... Nej ok vi har inte märkt av någon bunkring hos oss. Vi gör istället vårt bästa för att bibehålla det normala. Vi jobbar på. Utomhus. Mestadels två och två. Utspridda på varsin ö i skärgården. Medarbetare med symtom stannar hemma och tvättar händerna. Också. 
I det större perspektivet ansluter vi oss till utmaningen att hålla Sverige igång utan att smitta varandra. Helt omöjligt i vissa verksamheter. Klart möjligt i andra. Om dom som kan stöttar och hjälper. Det måste gå. 
Självklart följer vi myndigheternas rekommendationer. Och dyrkar sjukvårdens hjältar. Fokus.

Max två per kund och dag… Nej ok vi har inte märkt av någon bunkring hos oss. Vi gör istället vårt bästa för att bibehålla det normala. Vi jobbar på. Utomhus. Mestadels två och två. Utspridda på varsin ö i skärgården. Medarbetare med symtom stannar hemma och tvättar händerna. Också.
I det större perspektivet ansluter vi oss till utmaningen att hålla Sverige igång utan att smitta varandra. Helt omöjligt i vissa verksamheter. Klart möjligt i andra. Om dom som kan stöttar och hjälper. Det måste gå.
Självklart följer vi myndigheternas rekommendationer. Och dyrkar sjukvårdens hjältar. Fokus. #absjoliv #hållsverigeigång