Markarbeten

Sjöliv utför markarbeten på fastigheter utan bilaccess. Med våra grävmaskiner och minilastare åtar vi oss schaktning, dikning, markplanering, trädfällning, stubborttagning, gräsmattor, kabel- och ledningsarbeten, dräneringar samt anläggning av enskilda avlopp och vägar.

Kontakta oss för en diskussion och offert för ditt projekt. Ange arbetets art och fastighetens läge, gärna med enirolänk. Bifoga några bilder från platsen om du har.