Hela tiden om vintern är

Hela tiden om vintern är mild. 84 ggr i fjol. 9 ggr hittills i år. Små och stora. Flytande och fasta. Vi bygger bryggor.

Hela tiden om vintern är mild. 84 ggr i fjol. 9 ggr hittills i år. Små och stora. Flytande och fasta. Vi bygger bryggor. #absjoliv #brygga #bryggor #bygga #byggor