Etablering Telegrafholmen

Katterjåkk lägger ut kontorspråm inför arbeten på Telegrafholmen. Kätting, schackel, landgång, blå himmel och ren glädje över tidig vår.

Etablering Telegrafholmen

Etablering Telegrafholmen