Enskilda avlopp

I skärgården saknas generellt tillgång till kommunalt avlopp. Då krävs enskilt avlopp, vilket är fastighetsägarens ansvar att ordna och underhålla. Orenat avloppsvatten bidrar till övergödning och algblomning samt riskerar att förorena dricksvattnet lokalt. Skärgårdskommunerna genomför löpande avloppsinventeringar med resultatet att många anläggningar blir underkända. Dessa anläggningar måste åtgärdas eller helt bytas ut.

Vi anlägger och åtgärdar enskilda avlopp för både BDT (bad, disk, tvätt) och WC (vattentoalett). Vi bistår dig gärna med projektering och dimensionering av din avloppsanläggning, och kan även hjälpa till med ansökan om tillstånd hos din kommun.

Den numera vanligaste lösningen för enskilda avlopp i skärgården är att installera ett minireningsverk med tillhörande serviceavtal. För en årlig avgift, motsvarande den kommunala avloppsavgiften, slipper du bekymra dig om skötsel, påfyllning av kemikalier samt den löpande driften. Enkelt för dig och bra för miljön. Vi rekommenderar minireningsverk och BDT-lösningar från Topas Vatten, Kingspan, Baga, Biokube och Vestelli i första hand.