Commercial

Sjöliv Commercial vänder sig till företag som behöver hyra flytande arbetsplattformar såsom bryggor, pråmar eller motoriserade plattformar samt arbetsbåtar. Vi kan tillhandahålla en stor variation av enheter för arbeten på vatten tex vid muddring, borrning, spontning men även som lagerytor vid större sjönära byggarbetsplatser. Våra enheter hyrs ut både med och utan bemanning alltefter behov och kan utrustas med alltifrån elverk och grävmaskiner till kranar och byggbodar.

Vi arbetar ofta som underleverantörer av flytande arbetsplattformar vid större entreprenader och offentliga upphandlingar. Vid större efterfrågan har vi ett stort kontaktnät och förmedlar även andra enheter.

Sjöliv AB har lång erfarenhet och kompetens inom marina arbeten såsom bryggor, kajer, muddringar samt utläggning av hela marinor. I vår hemmahamn på norra Värmdö har vi utrustning och personal som kan serva och underhålla alla våra uthyrda enheter på kort varsel.

Kontakt:
Tomas Lundquist
0709-554643
tomas@sjoliv.se

Max Odén
070-742 39 20
max@sjoliv.se