Sjötransport husbyggnation

Pråmen Robert med fullt lass. Albin kvar i hamn för reparation. Katterjåkk får knuffa lite som omväxling. När det gäller sjötransport till husbyggen är det priseffektivast att fylla en hel pråm, även om vi också kan leverera flera lass med mindre båtar.

Katterjåkk får knuffa

Katterjåkk får knuffa

Markarbeten Säck

Sjötransport och landsättning av vår 3.5 tons grävmaskin. Sista biten bär vi den på huvudet. Viktigt att spänna nacken.

Markarbeten

Bra grävmaskin för att gräva enskilt avlopp

Ett skepp kommer lastat

Med en stenkista, stolp och skärv. Pråmen Robert gör sitt jobb och bogserbåten Albin trycker på. Ännu en leverans av stenkista på väg från nyvarp.