Ett skepp kommer lastat

Med en stenkista, stolp och skärv. Pråmen Robert gör sitt jobb och bogserbåten Albin trycker på. Ännu en leverans av stenkista på väg från nyvarp.