Utbildning enskilda avlopp

Idag genomgick Hjalmar, Richard och Rikard en utbildning för att uppdatera oss på enskilda avlopp. Det sker en konstant utveckling mot bättre och mer miljöriktiga produkter inom detta område. Det gynnar skärgården med sina lite speciella förutsättningar för avlopp. Vi kan anlägga ert enskilda avlopp oavsett var och med vilken metod, slamavskiljare, infiltration, markbädd, minireningsverk. Hör med din kommun vad som gäller för just ditt område.enskilt avlopp