Vinter på Nyvarp

Lastning av sprängsten till strandförstärkning på Lidingö. Arbeten med nya hytten på Västskär. 

Nyvarp vinterhamn

Nyvarp vinterhamn

Brygga på pålbarriär

En till brygga klar. Tack milda vinter och låga vattenstånd. Denna brygga är en kombination av brygga på berg (stolp på berg) och brygga på pålbarriär. Pålbarriären är en strandförstärkning som bland annat stoppar stranderosionen. Arbetet utfört i samarbete med lokal markanläggningsfirma.

Rimfrost på brygga

Rimfrost på brygga


Bryggan från sjön

Bryggan från sjön

 

Båtmässan Älvsjö

Nu är vi igång. Kom förbi vår monter A08:10 på båtmässan Allt för Sjön. Prata med oss om din stenkista, brygga, flytbrygga, sandstrand, boj, enskilda avlopp eller övriga vårprojekt. 

Sjöliv på båtmässan

Sjöliv på båtmässan

Grusväg klar

Levererat en 60 m lång grusväg med vändplan för fyrhjuling. Vägen ska smälta in i naturen och så småningom bli lite bevuxen.

Grusväg för fyrhjuling

Grusväg för fyrhjuling


Väg med brant stigning

Väg med brant stigning

 

Alla får vara med

Alla skopor får vara med när stranden skall göras snygg. Muddring, stenplockning, på med natursten 80-150 och sand till stranden. Mot land läggs gräs i anslutning.

Skopor och timmergrip samsas

Skopor och timmergrip samsas

Vuxna män som gör saker tillsammans

Hyundais senaste grävmaskin är 2-sitsig. Då blir slutresultatet kanske bättre. Förslag på umgängesaktiviteter: sätta stenkistor, muddra, gräva enskilda avlopp eller bara sprida grus i glädjerus. Viktigt att turas om så ingen blir sur.

Grabbarna Grus

Grabbarna Grus

Markarbeten Säck

Sjötransport och landsättning av vår 3.5 tons grävmaskin. Sista biten bär vi den på huvudet. Viktigt att spänna nacken.

Markarbeten

Bra grävmaskin för att gräva enskilt avlopp