SF Betongponton till Timrarö

Leverans av betongponton från SF Pontona till Timrarö. Check.

Blandade små y-bommar, dykning, balansering, mellanlandgång. Check.

Hamnen Timrarö

Hamnen Timrarö


Mellanlandgång och skarvkoppel till gamla pontonen

Mellanlandgång och skarvkoppel till gamla pontonen


Y-bommar Timrarö

Y-bommar Timrarö

 

 

 

Båtmässan Älvsjö

Nu är vi igång. Kom förbi vår monter A08:10 på båtmässan Allt för Sjön. Prata med oss om din stenkista, brygga, flytbrygga, sandstrand, boj, enskilda avlopp eller övriga vårprojekt. 

Sjöliv på båtmässan

Sjöliv på båtmässan

Träbetongbryggor klara

2 st träbetong bryggor klara för leverans. Bryggorna byggs i 2 olika bredder. Den övre är 3 m bred. Den undre är 2.5 m bred. Längden är 8-9 m eller så lång man vill ha den genom att lägga till flera betongflytkroppar. Nästa längd är 12-13 m, sen 16-17, 20-21 osv. 

Träbetongbryggor

Träbetongbryggor

Ornö ponton

 

 

 

 

 

 

 

Ornö ponton