Dallas är en omtyckt arbetsledare trots att han bara skäller på killarna. #absjoliv #stenkista #flytbrygga #arbetsbåtenkatterjåkk #hundallas #hierarki

from Instagram: http://ift.tt/2fCT4p6

Brygga på pålbarriär

En till brygga klar. Tack milda vinter och låga vattenstånd. Denna brygga är en kombination av brygga på berg (stolp på berg) och brygga på pålbarriär. Pålbarriären är en strandförstärkning som bland annat stoppar stranderosionen. Arbetet utfört i samarbete med lokal markanläggningsfirma.

Rimfrost på brygga

Rimfrost på brygga


Bryggan från sjön

Bryggan från sjön

 

Pålning med kran

Så här pålar vi telefonstolp med Robert och hydraulkran. Pålriggen är specialtillverkad enligt våra önskemål. Utanför pålarna placerar vi en stenkista i det här fallet. Även själva stenkistan pålas på samma sätt. Men då med fyrkantsstolp som passar i förtillverkade fack i kistan.

Pålning av brygga med hydraulkran

Pålning av brygga med hydraulkran

 

Bryggrecept

Ingridenser:
1 betongring
1 stenkista
däckning
sidtäckning 3 plankor sammanlagt 45 cm
30-graders sväng
fina detaljer
gerade hörn
osynligt ändträ
5 pollare
1 boj

Brygga på stenkista och betongring

Brygga på stenkista och betongring


Detalj nedsteg

Detalj nedsteg