Boj någon? Sista beställningen för bojar. Sjöliv stänger för lite semester den 15 juli. #absjoliv #boj #bojar #örnbojen #cipax #bojten

from Instagram: http://ift.tt/298jmxN