Betong är som messmör. Antingen

Betong är som messmör. Antingen älskar man det. Eller så gör man inte det. Vi älskar båda. Och Trocadero. På tal om Trocadero: I veckan levererade vi vår första betong med stöd och support från @fibointercon @sikasverige och @cementaab. Tack!

I en pråmbaserad mobil betongfabrik tillverkar vi en minutfärsk, homogen och lättbearbetad betong utan retarder vilket annars är vanligt i skärgården på grund av långa leveranstider. Vi rekommenderar i första hand en självkompakterande betong (SKB) för att minska oljud och arbetsbelastning. SKB flyter ut av sin egna tyngd och omsluter armering utan tillsatt vibrering. Men kunden väljer såklart själv flytbarheten beroende på tillämpningen. 
Vanligtvis använder vi luftporbildande tillsatsmedel för att undvika framtida frostsprängning i utsatta lägen. Men även det går att välja bort. 
Vi kan också leverera betong för undervattensgjutning. #messmör

Betong är som messmör. Antingen älskar man det. Eller så gör man inte det. Vi älskar båda. Och Trocadero. På tal om Trocadero: I veckan levererade vi vår första betong med stöd och support från @fibointercon @sikasverige och @cementaab. Tack!

I en pråmbaserad mobil betongfabrik tillverkar vi en minutfärsk, homogen och lättbearbetad betong utan retarder vilket annars är vanligt i skärgården på grund av långa leveranstider. Vi rekommenderar i första hand en självkompakterande betong (SKB) för att minska oljud och arbetsbelastning. SKB flyter ut av sin egna tyngd och omsluter armering utan tillsatt vibrering. Men kunden väljer såklart själv flytbarheten beroende på tillämpningen.
Vanligtvis använder vi luftporbildande tillsatsmedel för att undvika framtida frostsprängning i utsatta lägen. Men även det går att välja bort.
Vi kan också leverera betong för undervattensgjutning. #absjoliv #betong #messmör #trocadero