Sjölivs ABC

Om Sjölivs ABC

Här finner du förhoppningsvis svaren på dina övriga frågor. Det kan gälla funderingar kring bygglov, isens påverkan eller vattenstånd mm. Denna del utökas successivt allteftersom vi finner tid att skriva mera. De svar du inte hittar här, kan du som vanligt ringa och fråga oss om.

Bryggfundament
Vi väljer typ av bryggfundament / konstruktion efter förutsättningar på plats. Läs mer om de olika typerna:

– Stolp på berg
– Pålade bryggor
– Stenkistor
– Betongringsbryggor

Konstruktion
Normalt bygger vi våra bryggor av tryckimpregnerat virke i följande dimensioner:
– Bärlinor, stående 50 x 200
– Reglar, stående 50 x 200
– Spikreglar, liggande 50 x 150
– Däckvirke, 34 x 145
Vissa bryggor kan kräva anpassning av konstruktionen beroende på spännvidder, höjdanpassning, anslutning till befintliga bryggor osv. Ibland kan det också vara nödvändigt att använda grövre konstruktionselement i form av limträbalkar.
Alla bultförband är varmgalvade i dimensionerna M20, M16 och M12 beroende på plats i konstruktionen. Däcket spikas med med varmgalvad spik 90 mm alternativt skruvas med rostfri trallskruv 75 mm mot ett pristillägg.

Bryggor med stålkonstruktion
Vi undviker i möjligaste mån att bygga bryggor med stålkonstruktion av typen H-balkar, järnvägsräls eller liknande. Vår erfarenhet är dessa konstruktioner har kortare livlängd och kräver mer underhåll.

Bryggans höjd
En fast bryggas höjd bör anpassas till läge och behov. Stora båtar och utsatta lägen kräver generellt högre bryggor som höjer sig över vågor och is. Medan en lugn vik kan hysa en låg badbrygga för mindre båtar. En normalhög brygga, om man kan säga så, har däcket ca 90 cm över normalvattenståndet. 70 cm eller lägre, är en låg brygga. 110 cm är en hög brygga. Men detta är som mycket annat en smaksak. Ett knep är att titta och känna på någon av grannarnas bryggor och ha dess höjd som referens när man bygger sin egen brygga. Sen ska sägas att det aktuella vattenståndet i extremfall kan variera från ca 80 cm under till 110 cm över normalvattenstånd, så i vissa lägen blir en önskad höjd mest just en önskan.

Stil och utseende
Titta på våra referensbilder för att få en känsla för hur slutresultatet kommer att se ut. Vi bygger normalt din brygga med gerade hörn, infällda ramar, dolt ändträ och figursågning mot berg enligt konstens alla regler. Det är vi vana vid. På sidan av bryggan döljer vi reglarna med en sidtäckning av däckvirke. 3 plankor (50 cm) är en normal höjd men 2 (35 cm) eller 4 plankor (65 cm) är också vanligt. Ibland kan det vara önskvärt och kostnadseffektivt att bygga en brygga som är väldigt enkel och basic, det har vi inte heller några problem med. I slutänden bygger vi bryggan enligt dina önskemål.

Materialval
Det är förhållandevis ovanligt, men det händer att vi enligt önskemål däckar en brygga med tex ek, teak, masaranduba, plast eller komposit. Det finns ett föränderligt utbud av olika däckmaterial att välja mellan. Det bästa är att du söker fram det material du vill använda, så sätter vi dit det. Du bestämmer.

Tillbehör
När bryggan är färdigspikad monterar vi pollare, knapar, badstegar, bryggfendrar, allt enligt dina önskemål. Läs mer under Tillbehör / Övrigt LÄNK

#bryggan
Bryggan på vintern
Vi lämnar inga isgarantier för våra bryggor. När isen väl bestämmer sig för att flytta på något (boj, brygga eller något annat som ligger i vägen) så gör den det, punkt slut. Det har vi sett många exempel på. Vad vi dock kan garantera är att vi bygger din brygga minst lika stark som branschpraxis samt att vi avråder dig att bygga brygga där risken för skador från is är för stor. Ett knep är att titta på grannarnas befintliga bryggor. Om dom fått åldras i lugn och ro (bryggorna) är chanserna goda att din brygga också kan bli långvarig.

Bygglov och strandskyddsdispens
Prata med kommunen för att få reda på vad som gäller.