Vänner

sfpontona-logo

SF Pontona är vår leverantör av betongpontoner. Och omvänt är Sjöliv leverantör till SF Pontona när det gäller montering, utläggning och service i Stockholmsområdet. SF Pontona är ett säkert val för dig som funderar på att köpa flytande betongpontoner. SF Pontona har sedan starten 1918 jobbat intensivt med att utveckla ett stort sortiment av olika bryggor, vågbrytare och kopplingar samt teknik för att förankra pontonerna. SF Pontona är aktiva i hela världen och erfarenheterna från installationer i världens olika hav främjar SF Pontonas kontinuerliga produktutveckling. När du köper en SF Pontona produkt kan du känna dig trygg med ditt val.

cipax-logo

Cipax erbjuder ett brett sortiment av marina produkter inom förtöjningsbojar för marinor samt fiskuppfödning, bomprofiler och vatten- & septiktankar. Huvuddelen av de marina produkter tillverkas i polyetenplast som är ett miljövänligt, återvinningsbart och korrosionsfritt plastmaterial som länge använts i marin miljö. Alla bojar är fyllda med polystyrenskum som är en freonfri, återvinningsbar cellplastkvalitet med mycket goda flytegenskaper. Vid en kollision eller annan påverkan behåller de full flytkraft även om ytterhöljet skulle skadas. Cipax är vår leverantör av bojar. Varumärket är Örnbojen.

seaflex-logo

Seaflex är en elastisk förankringslösning för pontoner, flytbryggor, vågbrytare och bojar. Seaflex håller flytande installationer i säker position även på ställen med hög vind, hög vattenvariation och vågor. Seaflex kan hantera extrema krafter och har den längsta förväntade livslängden för en förankringslösning idag. Sjöliv är återförsäljare och installatör av Seaflex i Stockholmsområdet.

360-logo

360 är våra bästa vänner inom film och television. Så här säger dom: Våra kunder är entreprenörer och vill vara med och påverka. Precis som vi på 360. Därför producerar vi från idé till färdig film i tätt samarbete med våra kunder. Det skapar utrymme för flexibilitet, snabb hantering och bra priser.

tessi-dykcharter-logo

Tessi Dykcharter / Aspö Sjöfrakt utför avancerade dykuppdrag, bottendokumentation och sjömätning med side-scan-sonar teknik. Tessi Dykcharter arrangerar även dykresor till Östersjöns alla välbevarade skeppsvrak.

alfabryggan-logo

AlfaBryggan AB har en hel del marina produkter i sitt sortiment. AlfaBryggan är en av Sjölivs vänner.