Vågbrytarbryggor

En vågbrytarbrygga / vågbrytare / vågbrytarponton är en förhöjd helbetongbrygga som utrustats med betongflänsar / betongkölar längs med båda långsidorna. Detta ger pontonen ökat djupgående och högre vikt, vilket ökar den vågdämpande förmågan. En vågbrytare är det bästa alternativet för extremt utsatta brygglägen.

En vågbrytarponton beställs normalt i längderna 10, 12, 15 eller 20 m men kan, precis som en helbetongbrygga, skarvas ihop till valfri längd med hjälp av vajerkoppel. Ibland är ihopkoppling till L-bryggor eller T-bryggor också ett bra sätt att dämpa vågrörelserna. Den vanligaste bredden är 3 eller 4 m. En vågbrytare som är 4 m bred väger ungefär 2.8 ton/m. Fribordshöjden är normalt runt 60 cm.

Vågbrytare förankras med minst 22 mm varmgalvad kätting eller grövre (alt Seaflex). Ankarvikter är från 1.5 ton och uppåt.

En vågbrytarponton levereras normalt med en så kallad fenderlist i trä runtom. I den fästs y-bommar och förtöjningsöglor. Större knapar och pollare monteras med fördel direkt i betongen.

Kontakta oss för en diskussion och offert för din brygga. Ange fastighetens läge, gärna med enirolänk, samt bifoga några bilder från platsen om du har. Skriv ner era tankar kring behovet och storleken. Ange även ungefärligt djup utanför den tänkta bryggan. Självklart kommer vi gärna och besöker er på plats. Men oftast, speciellt i högsäsong, kommer ni snabbare framåt om vi kan inleda diskussionen via telefon och e-post.