Pollare & Knapar

Pollare och knapar finns i alla dimensioner och i de flesta material. Från rostfria med belysning till infällbara i galvaniserat stål eller rena träpollare.

Det är en smaksak vad man väljer. Men vi föredrar och rekommenderar svarvade träpollare i dimension 150 x 150 mm ca 30-35 cm höga. Alternativt enkla varmgalvaniserade båtringar i mindre dimension.