Flytbryggor

Vi levererar flytbryggor för alla behov. Konstruktionen anpassas i första hand till läget. I lugna vatten passar det bra med en träbetongbrygga (trästomme på betongflytkroppar). I utsatta lägen behövs en helbetongbrygga eller en vågbrytare.

En flytbrygga och dess förankringar kan i princip dimensioneras för vilket läge som helst med avseende på vind och vågor. Men när det gäller isen och dess krafter finns det faktiskt brygglägen där man bör undvika flytbryggor. Vi har erfarenhet av de flesta lägen och utföranden. Vi bidrar självklart gärna med vår objektiva bedömning. Vi avstår hellre från att sälja en brygga än att isen tar den första vintern.

Kontakta oss för en diskussion och offert för din brygga. Ange fastighetens läge, gärna med enirolänk, samt bifoga några bilder från platsen om du har. Skriv ner era tankar kring behovet och storleken. Ange även ungefärligt djup utanför den tänkta bryggan. Självklart kommer vi gärna och besöker er på plats. Men oftast, speciellt i högsäsong, kommer ni snabbare framåt om vi kan inleda diskussionen via telefon och e-post.