• Fast brygga Torö

Bryggor

Nu har du kommit rätt. Sjöliv bygger och installerar alla typer av bryggor och hamnanläggningar. Det kan vara en liten brygga att bada från. Ett stort bryggdäck för kräftskivor i kvällssol. Ett kraftigt stenkistefundament för sjöboden. En skyddad förtöjningsplats för båten. Eller varför inte en komplett marina med y-bommar, strandfundament, indäckning, förtöjningspollare, belysning och elskåp.

Varje bryggplats är unik. Den bästa bryggan är den som anpassar sig till naturen och drar fördel av förutsättningarna på plats. Vi har levererat och sett de flesta lösningar och varianter och bidrar gärna med idéer i samband med projektering och planering. Val av bryggtyp, utformning och konstruktion anpassas efter dina önskemål och behov.

Kontakta oss för en diskussion och offert för din brygga. Ange fastighetens läge, gärna med enirolänk, samt bifoga några bilder från platsen om du har. Skriv ner några tankar kring ert behov. Vi har löningar för alla typer av fasta bryggor och flytbryggor. Självklart kommer vi gärna och besöker er på plats. Men oftast, speciellt i högsäsong, kommer ni snabbare framåt om vi kan inleda diskussionen via telefon och e-post.

Rikard berättar om konstruktion, virke och finish på Sjölivs bryggor